Søndagspart - Gældende pr. 1/6-2024: 


For at få part på rideskolens heste/ponyer skal du være Let øvet B/Øvet rytter og skal have taget ryttermærke 1 eller have færdigheder og viden svarende hertil.

Der laves kontrakt mellem søndagspart og SLRK.
Priserne ser du her - Gældende pr. 1/6-2024 :


Søndagspart - 1 time fri ridning pr. uge500 kr./mdr. 

I skolernes ferier og på helligdage har partrytter rådighed over hesten de aftale ugedage (hvor der ville have været undervisning) mellem kl. 10 - 17. 
Undtaget er sommerferie (Juli måned), hvor der heller ikke betales for part.


Som søndagspart skal du:


 • være medlem af SLRK
 • være let øvet B/Øvet rytter og have taget ryttermærk 1 eller have færdigheder og viden svarende hertil
 • have en voksen med ved "fri-ridning", hvis du er under 13 år
 • ride og omgås hesten/ponyen på en ordentlig og forsvarlig måde, samt strigle, passe og pleje den, som var den din egen
 • holde udstyr rent og pudse sadel/trense/fortøj m.m. minimum 1 gang om mdr.


 • tage klatter i boksen om søndagen og på de aftalte partsdage i ferier m.m.
 • efterleve SLRKs vedtægter, sikkerheds- og ordensregler. Ridning i det store ridehus, kun ved køb af centerkort.
 • bidrage til en venlig og imødekommende omgangstone, hvor man optræder hjælpsomt og positivt overfor personer på SLRKs område og i skoven

Som søndagspart må du IKKE:
 • springe, andet end i undervisning foretaget af SLRKs undervisere
 • fodre hesten med andet foder end det som er anvist af SLRK
 • anvende andet udstyr end det som er anvist af eller aftalt med SLRK
 • klippe/trimme heste uden tilladelse fra SLRK
 • ride udenfor centrets område uden følgeskab af voksen SLRK rytter/fodgænger
SLRK betaler alle udgifter til dyrlæge, smed, foder, udstyr etc. Såfremt hesten/ponyen bliver syg, stilles der en anden hest/pony til rådighed så vidt det er muligt. 
Bliver hesten/ponyen syg/halt i en længere periode, kan kontrakten stilles i bero eller der kan – hvis muligt – tilbydes en søndagspart på en anden hest/pony.
Du kan blive skrevet på venteliste ved henvendelse til den part ansvarlige: 

 


Som søndagspart har du mulighed for
 • at starte stævner efter samråd med underviser og rideskole ansvarlige
 • at have din egen opbevaringskasse stående på barrieren i det lille ridehus
 • at ride med eget underlag/hut - trense efter aftale