VELKOMMEN til Slagelse Rideklub
Følg også SLRK på Facebook  

Slagelse Rideklub
Den offcielle FB side
Klik på FB logo til højre. ==> 

 
SLRK klub-liv
Hverdagens beskeder fra medlem til medlem 
Klik på FB logo til højre. ==>
 
 
SLRK rideskole
Information mellem
undervisere,  elever og forældre.  
         Klik på FB logo til højre. ==> 
1

!!!OBS!!! Udskudt på ubestemmeligt tid -

afventer at corona-restriktioner giver mulighed for at mødes i forsamlinger 

 Sæt kryds i kalenderen d. 25. februar 2021 kl. 19-ca. 21

til Ordinær Generalforsamling hos Slagelse Rideklub 

Vi afventer hvordan Covid-19 udvikler sig, og håber at det kan afholdes med almindeligt fremmøde, men vi tager beslutning på et senere tidspunkt om hvordan det specifikt forløber. Derfor er der pt. ikke angivet adresse.

Der er brug for flere frivillige kræfter i bestyrelsen og udvalg, så vi håber at der er flere som vil overveje at indgå heri. Kontakt gerne Tania Seierø på formand@slrk.dk ved spørgsmål herom.

Slagelse Rideklub indkalder hermed til den årlige generalforsamling med dagsorden i følge vedtægterne.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse.
3. Det revideret regnskab fremlægges til godkendelse.
4. Fastsættelse af medlemskontingent
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af junior udvalg.
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
10. Evt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 15/1-2021 og skal sendes på mail til: formand@slrk.dk 

                                                                                                             (Udsendt d. 6. januar 2021, Tania Seierø, rettet d. 25.januar 2021)

Hyggelig skovtur med Slagelse Rideskole og Heidi. 
 
Hold øje med siden....vi lægger op, når vi har en ny dato  
 
Pris 150 kr/personer.  Du skal kunne ride selv eller have en trækker med!
 
Tilmelding og betaling - Klik HER
 
  
    Der er i øjeblikket ledige bokse på Slagelse Rideklub - er du interesseret?

Læs mere her  
HUSK ..at indberette til KLUBVANDREPOLALERNE senest 30 dage efter stævnet.
Foreløbig resultat og rangliste findes under bjælken : KLUBBEN - KLUBVANDREPOKALER!
PS ! Husk også at sætte SLRK på Ranglisten i D4 - indberetning via d4.drf.dk
 
 SLRKs Skiltesponsorer :