SLAGELSE RIDEKLUB ”SLRK”

Slagelse Rideklub er medlem af Dansk Ride Forbund - Distrikt 4 samt Sports Team Slagelse.

SLRK har ca. 230 medlemmer i alle aldre. 
Klubben drives af en frivillig bestyrelse på 5 - 7 medlemmer samt 1 - 2 suppleanter, som bliver valgt af medlemmerne på den årlige generalforsamling. Alle medlemmer er skiftevis på valg hvert andet år.
Der afholdes bestyrelsesmøde ca. hver 4 uge.  
Den årlige generalforsamling afholdes hvert år i Februar måned, hvor alle er velkomne.
 
 
KLUBBENS HISTORIE

Der var engang 2 rideklubber i Slagelse. Vestsjællands Rideklub, der havde der aktiviteter på Frederikshøj, men desværre ingen ridehal og så var der Skovse Rideklub, som var ejet af Børge Frese.
Det var sidstnævnte, som i tidernes morgen byggede et ridehus. Desværre måtte Børge Frese rive ridehuset ned igen,da han i henhold til kommunens planer havde han bygget ridehallen den forkerte vej.

I 1990 blev de 2 rideklubber fusioneret. Da de allersidste detaljer var faldet på plads, kunne Børge Frese den 3. juli 1990 overdrage nøglerne til formanden for den nye Ridefond, Oberst R.C. Jørgensen. Formanden for den nye Slagelse Rideklub (SLRK) var Marianne Quist.
Borgmester Steen Bach Nielsen udtalte disse sande ord: "mange gode viljer har måttet bøje sig mod hinanden i denne sag". Han takkede Børge og Jonni Frese, fordi de havde bøjet sig det ekstra stykke der skulle til for at forhandlingen kunne nå til en afslutning.

Den nye Ridefond gik endnu engang i gang med at opbygge en ridehal. Den står der i dag og det er det vi kalder for "det store ridehus". Det store ridehus blev indviet Den 22. juni 1991 under stor pomp og pragt. Slagelse Rideklub fik overrakt en ny fane: for såden én har enhver rideklub med respekt for sig selv.
Hallen kostede 1.3 mio kr., men kun fordi medlemmerne af klubben udførte dele af arbejdet selv. De var med til at etablere ridehusbunden og de byggede meget hurtigt (over to weekender i Marts) den flotte barriere.

Alt dette var starten til det, vi i dag kender som Slagelse Rideklub. Vi havde 30 års jubilæum i år 2020.