STALDREGLER - SIKKERHED OG ORDEN

 • Alle til og med 12 år skal bære godkendt ridehjelm under håndtering af hesten
 • Det anbefales, at ingen børn under 10 år opholder sig alene i stalden
 • Ingen børn under 12 år må håndtere heste uden opsyn af en person over 16 år
 • For at opholde sig alene i stalden skal medlemmet have taget ryttermærke 1 eller have viden svarende dertil
 • Heste på opbindings/striglepladser må ikke stå uden opsyn
 • Hestene skal altid trækkes i trækketov
 • Heste må ikke være løse på staldgangen
 • Striglepladsen skal fejes og ryddes op inden man forlader den, så der er plads til de næste
 • For at lukke eller hente heste på folden skal rytteren have taget ryttermærke 3 eller have færdigheder og viden svarende dertil
 • Er staldgangen mindre end 2 meter bred, er det for farligt at lade to heste passere hinanden
 • Staldgangene må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser m.v.
 • Ingen løber og råber i stalden
 • Hunde føres i snor – også i stalden
 • Ingen ridning i staldene
 • Musik i staldene må ikke genere andre eller hestene
 • Ingen glasflasker eller anden service i staldene
 • Ingen rygning i staldene
 • Synligt opslag omkring forholdsregler ved brand
 • Redskaber skal opbevares udenfor efter brug