Halv eller helpart: 

For at få part på rideskolens heste/ponyer skal du være øvet rytter og skal have taget ryttermærke 3 eller have færdigheder og viden svarende hertil.
Der laves kontrakt mellem part og SLRK.

Priserne ser du her :

Helpart inkl. 2 timers obligatorisk undervisning på hold samt 1 times fri-ridning pr. uge 1020kr./md.
Halvpart inkl. 1 times obligatorisk undervisning på hold samt 1 times fri-ridning pr. uge 
740kr./md.
 
I skolernes ferier og på helligdage har partrytter rådighed over hesten de aftale ugedage (hvor der ville have været undervisning) mellem 11 - 17.
Undtaget er sommerferie (Juli - ½ August), hvor der heller ikke betales for part.

Som partrytter skal du:

 • være medlem af SLRK
 • være øvet rytter og have taget ryttermærk 3 eller have færdigheder og viden svarende hertil
 • have en voksen med ved "fri-ridning", hvis du er under 13 år
 • ride og omgås hesten/ponyen på en ordentlig og forsvarlig måde, samt strigle, passe og pleje den, som var den din egen
 • holde sadeltøj rent og korrekt og pudse seletøjet minimum 1 gang om måneden
 • tage klatter i boksen på de aftalte partsdage
 • efterleve SLRKs vedtægter, sikkerheds- og ordensregler. Ridning i det store ridehus, kun ved køb af centerkort.
 • bidrage til en venlig og imødekommende omgangstone, hvor man optræder hjælpsomt og positivt overfor personer på SLRKs område og i skoven
Som partrytter må du IKKE:
 • springe, andet end i undervisning foretaget af SLRKs undervisere
 • fodre hesten med andet foder end det som er anvist af SLRK
 • anvende andet seletøj end det som er anvist af SLRK
 • klippe /trimme heste uden tilladelse fra SLRK
 • ride udenfor centrets område uden følgeskab af voksen SLRK rytter/fodgænger
SLRK betaler alle udgifter til dyrlæge, smed, foder, udstyr etc. Såfremt hesten/ponyen bliver syg, stilles der en anden hest/pony til rådighed til de ugentlige undervisningstimer.
Bliver hesten/ponyen syg/halt i en længere periode, kan kontrakten stilles i bero eller der kan – hvis muligt – tilbydes en halvpart på en anden hest/pony.
Du kan blive skrevet på venteliste ved henvendelse til klubbens kasserer:
 
Som partrytter har du mulighed for:
 • at starte stævner efter samråd med underviser og den parts ansvarlige. 
 • at have din egen opbevaringskasse stående på barrieren i det lille ridehus