DE FYSISKE RAMMER
Slagelse Rideklub er beliggende i naturskønne omgivelser lige i udkanten af Slagelse Lystskov.

SLRK tilbyder opstaldning til såvel ponyer som heste. Vi har 34 små/store bokse - klubben ejer pt 12 rideskoleheste og de øvrige opstaldede heste/ponyer er privatejede.

Foldanlæg hhv. større græsfolde til sommer og jordfolde til vinter. Vi råder over 2 ridehuse – ét på 20x40m og ét på 20x60 m samt udendørs springbane og dressurbane. En hyggelig rytterstuen m/toilet findes i det lille ridehus.

Udover disse center faciliteter, som frit kan benyttes af vores medlemmer med gyldigt centerkort, kan man desuden købe sig et skovkort hos skovfogden og dermed får mulighed for at komme ud i alle kroge af Valdemarkildes Skovdistrikt.

OPSTALDNING
Den daglige drift af stalden varetages af en staldmand, der er ansat af klubben.

2 personer fra bestyrelsen og 2 pensionærer udgør klubbens staldudvalg

Udvalget varetager daglig administration af klubbens stalddrift herunder samtale med potentielle pensionærer, foderindkøb, boks og fold planlægning. Ønsker du at opstalde hest eller pony hos SLRK, bedes du kontakte vores staldudvalg.
Skriv til kasserer@slrk.dk, så kontaktes du af én fra udvalget.

Ønsker man at opstalde hos SLRK, så kræves det naturligvis først og fremmest at hesten er sund og rask.

Der skal senest ved indflytning fremvises hestepas med gyldigt vaccinationskort og hvori det også skal fremgå, at hesten er udelukket fra konsum. 
Inden indflytning skal hesten have fået foretaget ormeprøve med evt. efterfølgende behandling. Endvidere skal ejer sørge for, at hesten er chipmærket jf. fødevarestyrelsens reglement.

SLRK opstalder ikke hingste.