SLAGELSE RIDEKLUB ”SLRK”

Slagelse Rideklub er medlem af Distrikt 4, som er en afdeling under Dansk Ride Forbund DRF. SLRK er også medlem af Dansk Handicap IF

SLRK har ca. 230 medlemmer i alle aldre. 

Klubben drives af en frivillig bestyrelse på 5 - 7 medlemmer samt 1 - 2 suppleanter, som bliver valgt af medlemmerne på den årlige generalforsamling. Alle medlemmer er skiftevis på valg hvert andet år.

Der afholdes bestyrelsesmøde ca. hver 4 uge.  

Den årlige generalforsamling afholdes hvert år i Februar måned, hvor alle er velkomne.