FOLDE - SIKKERHED
  • Det anbefales, at en person kun fører en hest af gangen til og fra folden
  • Ingen børn under 12 år må færdes på foldene uden opsyn af en person over 16 år
  • For at lukke- eller indhente heste på folden, skal rytteren have taget ryttermærke 3, eller have færdigheder og viden svarende dertil
  • Heste, der føres på fold/græsmark, skal som minimum føres i grime og trækketov
  • Fører flere personer heste ud på samme tid, må der først slippes heste fri, når alle er klar
  • Der må ikke gives godbidder, når der er flere heste på folden/græsmarken, da dette kan give uro og farlige situationer